Monday, 2 March 2015

Tōia mai te waka

As part of our Focus (school assembly) presentation on Friday, we need to learn Tōia mai te waka, both the words and the actions.

Here are the words and a video of the actions (remember, you will need to practice the actions when you're facing the same way as the performers).


Tōia mai te waka nei                         
Kūmea mai te waka nei                           

Ki te takotoranga i takoto ai                    

Tiriti te mana motuhake.
                      

Te tangi a te manu e                               

Pīpī-wha-rau-roa                                    

Kūi! Kūi! Kūi!                                         
Whitiwhiti ora!                                       

Hui e, tāiki e.    
                                      

No comments:

Post a Comment